Vacuum & autoclaaf

Elektrolytisch behandelde oppervlakken vertonen bij hoogvacuüm een veel geringere desorptie en uitgassing. De pomptijden verkorten tot factor 10 en dit bij een veel betere en stabielere vacuümkwaliteit.

De reden is het verkleinen van de driedimentionele oppervlakte met 80% door elektropolijsten. Elektrolytisch polijsten realiseert een dicht en gesloten oppervlak, ontdaan van porositeiten.

Uw aanvragen mag u sturen naar marc.quaghebeur@packo.com.

Geïnteresseerd of vragen?
Contacteer ons