Chemie

chemische spoelbakIn de polymeerchemie is het elektropolijsten een code van goede praktijk. In deze branche is het credo: “elektropolijsten is de kunst om onderhoud te voorkomen”.
Contractors, studiebureaus en engineeringbedrijven met expertise ter zake bouwen enkel nog elektrochemisch gepolijste en gepassiveerde installaties.
Immers gladde elektrolytisch gepolijste oppervlakken verhinderen aanhechting en draadvorming van monomeren. Verstopping en aanhechting in warmtewisselaars, piping en reactoren is zodoende uit te sluiten.
De standtijden kunnen gemakkelijk vertienvoudigen tegenover niet behandelde installaties. Zodoende decimeren stilstands- en onderhoudskosten en betaalt elektropolijsten zich terug in weken.
In rubber- en latexverwerking bewerkstelligt het elektropolijsten een vlotte en volledige reinigbaarheid en verstoppingvrije werking van de apparaten.
Meng- en doseerbakken in chemie en reinigingstoepassingen, weerstaan het agressieve milieu door elektropolijsten.
 

Aanbevolen behandelingen: elektropolijsten, micro-ondulatie of beitsen en passiveren. Eventueel naar gewenste ruwheid slijpen en polijsten.

Geïnteresseerd of vragen?
Contacteer ons